Kurssikalenteri

SYKSY 2020

KIINTEÄT KOJEET II (20.3.2020 kurssipäivä peruttu)

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 18.9.2020 klo 9-16 (kurssin uusi ajankohta)

Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190 €+ ALV 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on syventää ja laajentaa hampaiden siirtojen teoriaa ja antaa ohjeita käytännön työhön.

Kurssin sisältö: Kulmahampaan siirto distaalisesti, aukkojen sulkeminen poistohoidoissa, AII 2:n hoidon päälinjoista, yläetuhampaiden intruusiosta, alaetuhampaiden intruusiosta.

 

KIRURGIAA ENDODONTISELLA KATTAUKSELLA 

KURSSI ON PERUTTU -> uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina, kurssi siirtyy syksylle 2020   

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Tapio Nurmi ja HLT, EHL Mikko Pyysalo

Pe 20.3.2020 klo 9-16

Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Hinta: 230€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on päivittää tietoja ja antaa käytännön ohjeita arkipäivän suukirurgiaan.

Kurssin sisältö: Suu infektiofokuksena. Onko yleissairaiden potilaiden hammassaneerauksista hyötyä vai haittaa? Puuduttaminen, pienet suukirurgiset toimenpiteet, kipu ja sen lääkehoidon perusteet, suun limakalvosairaudet.

Endokirurgia 2020 luvulla: perusteet, tekniikat, ennusteet.

Provokatiivinen luentopäivä, joka jättää monta avointa kysymystä, mutta antaa mahdollisuuksia omaehtoiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun – kyseenalaistetaan yhdessä perustotuuksina pidettyjä asioita.

 

LIIAN HAPOKASTA – ASIAA EROOSIOSTA

KURSSI ON PERUTTU  -> uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina, kurssi siirtyy syksylle 2020

Luento- ja keskustelukurssi

HLT Viivi Alaraudanjoki ja EHL Ilkka Halunen

Pe 27.3.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 230€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Oppia tunnistamaan hampaiden eroosio ja siihen vaikuttavat tekijät sekä korjaamaan eroosion vaurioittamia purentoja.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eroosion tunnusmerkkejä ja diagnosointia sekä etiologisia tekijöitä ja riskin arviointia. Lisäksi käsitellään teorian ja potilastapausten avulla eroosion ja kuluneen purennan ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

 

AKTIVAATTORIHOIDOSTA (15.5.2020 kurssipäivä peruttu)

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 23.10.2020 klo 9-16 (kurssin uusi ajankohta)

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on tutustua erityyppisiin aktivaattoreihin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Kurssin sisältö: Aktivaattorihoidon indikaatiot ja toteutus. Perinteinen aktivaattori muunnelmineen, Van Beekin aktivaattori.

 

NYKYPÄIVÄN PARODONTOLOGIAA

Luento- ja keskustelukurssi

HLT, EHL Anna Maria Heikkinen ja HLT, EHL Elisa Kopra

pe 28.8.2020 klo 9-16  HUOM! Uusi päivämäärä pe 11.9.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 230 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa käytännön ohjeita parodontiitin hoitoon sekä syventää tietoja parodontologisesta problematiikasta.

Kurssin sisältö: parodontologinen patogeneesi, parodontaalisairauksien riskitekijät (mm. tupakkatuotteet), parodontiitti-potilaan tutkimus ja diagnoosin asettaminen, hampaiden ennusteet, parodontaalisairauksien ennaltaehkäisy (mm. tupakkavieroitus), perushoitoprotokolla ja jatkohoito (kirurgiaa), moniammatillinen yhteistyö.

 

KOOSTE INTRUUSIOISTA –

INTRUUSIOKAARISTA JA INTRUUSIOJOUSISTA                        

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 18.9.2020 klo 9-16 -> kurssin uusi ajankohta on 27.11.2020

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Täydentää tietoja intruusiokaarista ja niiden käytöstä, vaikutuksista ja biomekaniikasta sekä ankkuroinnista. Kertausta intruusiojousista.

Kurssin sisältö: Kooste aikaisempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla. Intruusiokaarien ja – jousien käytöstä hampaiden siirtojen tukena estämässä sivuvaikutuksia.

 

RÖNTGENDIAGNOSTIIKKA       

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Tero Ellilä

Pe 2.10.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssi tavoitteena on käydä läpi uuden säteilylain tuomat muutokset röntgentoimintaan.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eri kuvaustavat ja niiden käyttöindikaatiot sekä kerrataan hyvän kuvan periaatteet ja diagnostiikan käytännön esimerkein.

 

SUUN LIMAKALVOJEN TAVALLISIMMAT TAUDIT JA NIIDEN HOITO osa II

Luento- ja keskustelukurssi

HLT, EHL Jaana Rautava

Pe 2.10.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on syventää käytännön taitoja suun limakalvomuutosten ymmärtämisessä ja hoitamisessa perusterveydenhuollossa.

Kurssin sisältö: Potilastapauslähtöisesti käydään läpi suun limakalvomuutoksia ja -sairauksia painottaen hoidollisiin näkökulmiin. Mitkä potilaat kuuluvat perusterveydenhuoltoon? Milloin lähettää erikoissairaanhoitoon? Mitkä ovat mahdollisia kompastuskiviä diagnoosin ja hoidon kohdalla. Miten limakalvopotilaita tulee seurata? ​

 

JOUSISTA JA BIOMEKANIIKASTA                              

Luento- ja keskustelu- ja työkurssi

EHL Lea Tammelin

pe 23.10.2020 klo 9-16 -> kurssi siirtyy keväälle 2021, uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Hotel Atrhur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Syventää tietoja erilaisten jousten rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista, biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista.

Kurssin sisältö: Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset, kulmahampaan siirtojouset, keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em. tapauksista on esitetty aiemmilla kursseilla.

Harjoitustyöt (1 – 2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016 x .022″ TMA lankaa ja Anglen pihti.

 

KULMAHAMPAAN SIIRROISTA DISTAALISESTI

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 27.11.2020 klo 9-16 -> kurssin uusi ajankohta on 11.12.2020

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on syventää ja laajentaa kulmahampaiden siirron teoriaa ja antaa ohjeista käytännön työhön.

Kurssin sisältö: Kooste aiempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla ja täydennettynä potilastapauksilla