TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIYHDISTYS RY
 

Kurssikalenteri

SYKSY 2021                             

KURSSI TÄYNNÄ: KOOSTE INTRUUSIOISTA – INTRUUSIOKAARISTA JA INTRUUSIOJOUSISTA  

Luento- ja keskustelukurssi             

EHL Lea Tammelin

pe 17.9.2021 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Täydentää tietoja intruusiokaarista ja niiden käytöstä, vaikutuksista ja biomekaniikasta sekä ankkuroinnista. Kertausta intruusiojousista.

Kurssin sisältö: Kooste aikaisempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla. Intruusiokaarien ja – jousien käytöstä hampaiden siirtojen tukena estämässä sivuvaikutuksia.

 

TMD:N HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

Webinaari                                    

EHL Iiro Linko

ke 29.9.2021 klo 13-16

Hinta: 90€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tämä iltapäiväkurssi kertaa tmd -potilaan tutkimista ja hoitoa. Nivelasemasta aina puhutaan, mutta käytännön vinkkejä nivelaseman määritykseen et ehkä ole saanut.

Kurssin sisältö: Kurssilla demotaan mm. tämä asia. DC/TMD (Diagnostic criteria for temporomandibular disorders) -protokolla on saattanut näyttäytyä monimutkaisena työkaluna – kurssilta saat vinkkejä näidenkin työkalujen käyttöön tmd -potilaan tutkimuksen tukena. Tutkimusten mukaan hyvä informaatio ja oikeanlaiset omahoidon ohjeet ovat oleellinen osa tmd potilaan hoitopolkua. Saat käytännön vinkkejä omahoito-ohjeiden antamiseen TMD potilaalle. Purentakiskot, erityisesti kovasta materiaalista valmistettu stabilisaatiokisko on hyödyllinen monelle potilaalle – kurssilla kerrataan hyvän stabilisaatiokiskon valmistus ja nykyiset materiaalivaihtoehdot. Tervetuloa kuuntelemaan ja oppimaan!

 

LIIAN HAPOKASTA – ASIAA EROOSIOSTA

HUOM! MUUTETTU WEBINAARIKSI                                          

HLT Viivi Alaraudanjoki ja EHL Anne Laajala

pe 8.10.2021 klo 9-15

Hinta: 170 € + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Oppia tunnistamaan hampaiden eroosio ja siihen vaikuttavat tekijät sekä korjaamaan eroosion vaurioittamia purentoja.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eroosion tunnusmerkkejä ja diagnosointia sekä etiologisia tekijöitä ja riskin arviointia. Lisäksi käsitellään teorian ja potilastapausten avulla eroosion ja kuluneen purennan ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

 

NISKA- JA KOMBIVETOHOIDOT

Luento- ja keskustelukurssi                            

EHL Lea Tammelin

pe 15.10.2021 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on tutustua erityyppisten niskavetokojeiden valmistamiseen, käyttöön ja vaikutuksiin sekä antaa ekstraoraalivetopotilaiden valintaan ja erotusdiagnostiikkaan liittyvää perustietoa.

Kurssin sisältö: Erilaiset niskavetotyypit, niskaveto hampaita siirtävänä kojeena, niskaveto ankkuroivana kojeena, niskaveto ortopedisena kojeena, kombiveto.

 

RÖNTGENDIAGNOSTIIKKA       

Luento- ja keskustelukurssi hybridinä (osallistuminen mahdollista myös etänä)

EHL Tero Ellilä

to 28.10.2021 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki tai webinaari

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssi tavoitteena on käydä läpi uuden säteilylain 
tuomat muutokset röntgentoimintaan ja päivittää tiedot hammasröntgenkuvauksen uusimmista mahdollisuuksista.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eri kuvaustavat ja niiden 
käyttöindikaatiot sekä kerrataan hyvän kuvan ja hyvän lausunnon 
periaatteet käytännön esimerkein.

 

KULMAHAMPAAN SIIRROISTA DISTAALISESTI

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi                              

EHL Lea Tammelin

pe 19.11.2021 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on syventää ja laajentaa kulmahampaiden siirron teoriaa ja antaa ohjeista käytännön työhön.

Kurssin sisältö: Kooste aiempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla ja täydennettynä potilastapauksilla.

 

JOUSISTA JA BIOMEKANIIKASTA

Luento-, keskustelu- ja työkurssi                                     

EHL Lea Tammelin

pe 3.12.2021 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Syventää tietoja erilaisten jousien rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista, biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista.
Kurssin sisältö: Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset, kulmahampaan siirtojouset, keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em. tapauksista on esitetty aiemmilla kursseilla.
Harjoitustyöt (1 – 2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016 x .022″ TMA – lankaa ja Anglen pihdit.