Kurssikalenteri

KIINTEÄT KOJEET II -> KURSSI ON PERUTTU (12.3.2020)

-> uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina, kurssi siirtyy syksylle 2020

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 20.3.2020 klo 9-16

Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190 €+ ALV 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on syventää ja laajentaa hampaiden siirtojen teoriaa ja antaa ohjeita käytännön työhön.

Kurssin sisältö: Kulmahampaan siirto distaalisesti, aukkojen sulkeminen poistohoidoissa, AII 2:n hoidon päälinjoista, yläetuhampaiden intruusiosta, alaetuhampaiden intruusiosta.

KIRURGIAA ENDODONTISELLA KATTAUKSELLA 

KURSSI ON PERUTTU (13.3.2020) -> uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina, kurssi siirtyy syksylle 2020                       

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Tapio Nurmi ja HLT, EHL Mikko Pyysalo

Pe 20.3.2020 klo 9-16

Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Hinta: 230€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on päivittää tietoja ja antaa käytännön ohjeita arkipäivän suukirurgiaan.

Kurssin sisältö: Suu infektiofokuksena. Onko yleissairaiden potilaiden hammassaneerauksista hyötyä vai haittaa? Puuduttaminen, pienet suukirurgiset toimenpiteet, kipu ja sen lääkehoidon perusteet, suun limakalvosairaudet.

Endokirurgia 2020 luvulla: perusteet, tekniikat, ennusteet.

Provokatiivinen luentopäivä, joka jättää monta avointa kysymystä, mutta antaa mahdollisuuksia omaehtoiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun – kyseenalaistetaan yhdessä perustotuuksina pidettyjä asioita.

LIIAN HAPOKASTA – ASIAA EROOSIOSTA -> KURSSI ON PERUTTU (11.3.2020) -> uusi ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina, kurssi siirtyy syksylle 2020

Luento- ja keskustelukurssi

HLT Viivi Alaraudanjoki ja EHL Ilkka Halunen

Pe 27.3.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 230€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Oppia tunnistamaan hampaiden eroosio ja siihen vaikuttavat tekijät sekä korjaamaan eroosion vaurioittamia purentoja.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eroosion tunnusmerkkejä ja diagnosointia sekä etiologisia tekijöitä ja riskin arviointia. Lisäksi käsitellään teorian ja potilastapausten avulla eroosion ja kuluneen purennan ennaltaehkäisyä ja hoitoa.

AKTIVAATTORIHOIDOSTA -> KURSSI ON PERUTTU (24.3.2020)

-> uusi ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian, kurssi siirtyy syksylle 2020

Luento- ja keskustelukurssi

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 15.5.2020 klo 9-16

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on tutustua erityyppisiin aktivaattoreihin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Kurssin sisältö: Aktivaattorihoidon indikaatiot ja toteutus. Perinteinen aktivaattori muunnelmineen, Van Beekin aktivaattori.

KURSSIT 2020 SYKSY

NYKYPÄIVÄN PARODONTOLOGIAA

Luento- ja keskustelukurssi

HLT, EHL Anna Maria Heikkinen ja HLT, EHL Elisa Kopra

pe 28.8.2020 klo 9-16  HUOM! Uusi päivämäärä pe 11.9.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 230 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa käytännön ohjeita parodontiitin hoitoon sekä syventää tietoja parodontologisesta problematiikasta.

Kurssin sisältö: parodontologinen patogeneesi, parodontaalisairauksien riskitekijät (mm. tupakkatuotteet), parodontiitti-potilaan tutkimus ja diagnoosin asettaminen, hampaiden ennusteet, parodontaalisairauksien ennaltaehkäisy (mm. tupakkavieroitus), perushoitoprotokolla ja jatkohoito (kirurgiaa), moniammatillinen yhteistyö.

KOOSTE INTRUUSIOISTA –

INTRUUSIOKAARISTA JA INTRUUSIOJOUSISTA                        

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 18.9.2020 klo 9-16

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Täydentää tietoja intruusiokaarista ja niiden käytöstä, vaikutuksista ja biomekaniikasta sekä ankkuroinnista. Kertausta intruusiojousista.

Kurssin sisältö: Kooste aikaisempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla. Intruusiokaarien ja – jousien käytöstä hampaiden siirtojen tukena estämässä sivuvaikutuksia.

RÖNTGENDIAGNOSTIIKKA       

Luento- ja keskustelukurssi

EHL Tero Ellilä

Pe 2.10.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssi tavoitteena on käydä läpi uuden säteilylain tuomat muutokset röntgentoimintaan.

Kurssin sisältö: Kurssilla käydään läpi eri kuvaustavat ja niiden käyttöindikaatiot sekä kerrataan hyvän kuvan periaatteet ja diagnostiikan käytännön esimerkein.

SUUN LIMAKALVOJEN TAVALLISIMMAT TAUDIT JA NIIDEN HOITO osa II

Luento- ja keskustelukurssi

HLT, EHL Jaana Rautava

Pe 2.10.2020 klo 9-16

Original Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on syventää käytännön taitoja suun limakalvomuutosten ymmärtämisessä ja hoitamisessa perusterveydenhuollossa.

Kurssin sisältö: Potilastapauslähtöisesti käydään läpi suun limakalvomuutoksia ja -sairauksia painottaen hoidollisiin näkökulmiin. Mitkä potilaat kuuluvat perusterveydenhuoltoon? Milloin lähettää erikoissairaanhoitoon? Mitkä ovat mahdollisia kompastuskiviä diagnoosin ja hoidon kohdalla. Miten limakalvopotilaita tulee seurata? ​

JOUSISTA JA BIOMEKANIIKASTA                              

Luento- ja keskustelu- ja työkurssi

EHL Lea Tammelin

pe 23.10.2020 klo 9-16

Hotel Atrhur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Syventää tietoja erilaisten jousten rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista, biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista.

Kurssin sisältö: Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset, kulmahampaan siirtojouset, keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em. tapauksista on esitetty aiemmilla kursseilla.

Harjoitustyöt (1 – 2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016 x .022″ TMA lankaa ja Anglen pihti.

KULMAHAMPAAN SIIRROISTA DISTAALISESTI

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin

pe 27.11.2020 klo 9-16

Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on syventää ja laajentaa kulmahampaiden siirron teoriaa ja antaa ohjeista käytännön työhön.

Kurssin sisältö: Kooste aiempien kurssien sisällöstä laajennettuna biomekaniikalla ja täydennettynä potilastapauksilla