TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIYHDISTYS RY
 

Kurssikalenteri

 

KEVÄT 2022

KADONNUT KULMAHAMMAS> HUOM! KURSSI SIIRRETÄÄN ETEENPÄIN HEIKENTYNEEN KORONATILANTEEN TAKIA (uusi ajankohta ilmoitetaan pian)

Luento- ja keskustelukurssi  

EHL Lea Tammelin

pe 28.1.2022, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssi tavoite: Opettaa löytämään varsinkin puhkeamaton yläkulmahammas ja antaa ohjeita hampaan siirtämiseksi hammaskaarelle.
Kurssin sisältö: Kulmahampaan normaali ja poikkeava puhkeamistie, kulmahampaan paikantaminen, kojeistuksen suunnittelu, hoidon onnistumisista ja karikoista, viimeistelystä.

 

IRTOPROTETIIKAN ONGELMAT JA RATKAISUT HAMMASLÄÄKÄRIN JA TEKNIKON NÄKÖKULMISTA

HUOM! KURSSI JÄRJESTETÄÄN WEBINAARINA! Luento- ja keskustelukurssi

EHL Peter Rusanen ja HT Perttu Takaneva

pe 11.2.2022 klo 9-16, Sokos Original Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Hinta: 230€ 190€+ alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Saumaton yhteistyö kliinikon ja hammasteknikon kanssa on tärkeää proteettisessa hoidossa toimivan ja kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Hampaiden korvaamiseksi irtoprotetiikka tarjoaa toimivan ratkaisun implanttien ja hammaskantoisten siltojen lisäksi, kun hoito suunnitellaan ja toteutetaan oikein.

Kurssin sisältö: Kurssilla vastataan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat tärkeimmät vaiheet yhteistyössä, milloin proteesi kannattaa uusia kokonaan ja milloin vain korjata. Millaisia muutoksia potilas sietää eri ikävaiheissa? Millaisella jäljennösaineella kannattaa jäljentää missäkin tilanteessa? Entä miten teknikot toivovat hammaslääkäreiden toimivan, että yhteistyö sujuisi paremmin ja potilaat saisivat parempaa hoitoa? Entä mitä materiaaleja ja tekniikoita luennoitsijamme itse käyttävät? Ja mitkä ovat suurimmat sudenkuopat, ja miten ne voidaan välttää.

 

LIMAKALVOSAIRAUDET OSA I 

Luento- ja keskustelukurssi

Dos. Jaana Rautava

pe 4.3.2022 klo 9-16, Scandic City Tampere, Hämeenkatu 1, Tampere

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on päivittää tietoja suun limakalvojen tavallisimmista muutoksista/taudeista sekä antaa valmiudet hoitaa suun yleisimmät limakalvotaudit.

Kurssin sisältö: Suun limakalvomuutokset ja sairaudet sekä niiden erotusdiagnostiikka. Diagnostisen koepalan otto. Suun sieni-infektion hoito. Suun punajäkälän hoito. Vanha ja kuiva suu, mitä tehdään? Suusyöpä ja sen esiastemuutokset (leukoplakia ja erytroplakia), suusyövän käypä hoito.

 

JOUSISTA, OSAKAARISTA JA BIOMEKANIIKASTA OSA 2

Luento-, keskustelu- ja työkurssi

EHL Lea Tammelin    

pe 25.3.2022 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse. 

Kurssin tavoite: Täydentää tietoja jousista, niiden rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista ja biomekaniikasta sekä ankkuroinnista

Kurssin sisältö: Juurensiirtojousista labiolinguaalisesti, root spring, juurensiirtojousista mesiodistaalisesti, molaarien oikaisujousista jne. Teoriaa ja potilastapauksia. Osa potilastapauksista on esitetty aikaisemmilla kursseilla.

Työosuus: Jousien taivuttamista ja preaktivointia.
Ota mukaan kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016 x .022 TMA- lankaa seä kaksi pihtiä, esim. Angle ja / tai kaarentaivutuspihti.

Rajoitettu osallistujamäärä työkurssin takia: 24

 

TERVEYSPORTTI TUTUKSI                    

Webinaari 

Hannu Koski ja Mari Ketola (Duodecim)

to 28.4.2022 klo 12-16

Hinta: maksuton jäsenetukurssi

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on perehtyä niihin Terveysportin sisältöihin, jotka ovat hammaslääkärin työssä olennaisia. Kurssilla kouluttajat myös opastavat Terveysporttiin liittyvissä ongelmissa. Lisäksi tavoitteena on tutustua Oppiporttiin ja sen sisältöön hammaslääkärin näkökulmasta.

Kurssin sisältö: Kurssilla perehdytään Terveysportin eri osioihin, kuten Lääketietokannat, Lääkeinteraktiot, Lääkkeiden käyttö raskauden ja imetyksen aikana, Lääkkeet ja munuainen Renbase sekä Hammaslääketiede ja suun terveys. Kurssin ajasta osa on varattu osallistujien kysymyksiin ja niiden läpikäymiseen yhdessä kouluttajien kanssa. Oppiporttiin liittyen kurssilla käydään läpi, millaista koulutusta Oppiportti tarjoaa, miten sitä pääsee käyttämään ja miten koulutuksista saa suoritusmerkinnän/todistuksen. Lisäksi kurssillaan käydään läpi palvelun demo, jonka aikana esitellään hammaslääkärille sopivaa koulutusaineistoa.

 

NOPEAN LEVITYKSEN KOJE JA KASVOMASKI NUOREN POTILAAN HOIDOSSA 

Luento-, kertaus- ja keskustelukurssi

EHL Lea Tammelin    

pe 6.5.2022 klo 9-16, Hotel Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

Hinta: 190€ + alv 0%

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoitteena on syventää tietoja yläleuan nopeasta levityksestä ja kasvomaskin käytöstä nuorella potilaalla.

Kurssin sisältö: Sivustan ja etuhammasalueen erotusdiagnostiikkaa.
Erityyppisten yläleukaa levittävien kojeiden antamista hoitomahdollisuuksista, nopealevityskoje RME,
etuhammasalueen ristipurentojen hoitovaihtoehdoista nuorilla potilailla sekä kasvomaskin käytöstä nuoren potilaan III luokan purentapoikkeavuuden hoidossa.