Diasteema

Jäsenlehti Diasteema

Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry – Förening för tandläkare vid hälsovårdscentral rf toimii kaikkien terveyden edistämisestä ja suun terveydenhoidosta kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä.

Jäsenlehtemme DIASTEEMA ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kaksi numeroa keväällä ja kaksi numeroa syksyllä. Lehden levikki on noin 1800 kpl, koko on A4 ja sivuja on 16-20 kpl.

2019

2018

Tarjoamme ilmoitustilaa lehdessämme:
A4 (neliväri) 600 euroa
A4 ½ sivua (pysty/vaaka) 450 euroa

Painomme Suomen Uusiokuori lähettää mainoslaskut.
Mainosmateriaalin voi toimittaa suoraan lehtemme taittajalle Tuomo Tammiselle sähköisesti.
Sähköpostiosoite: tuomo@paalause.fi

Tarkat ilmoituskoot
1/2 sivua pysty (marginaaleissa) 85×261 mm
1/2 sivua pysty (leikkaukseen) 102,5×297 mm (+5 mm:n leikkuuvara)
1/2 sivua vaaka (marginaaleissa) 178×130,5 mm
1/2 sivua vaaka (leikkaukseen) 210×138 mm (+5 mm:n leikkuuvara)
1/1 sivu (marginaaleissa) 178×261 mm
1/1 sivu (leikkaukseen) 210x 297 mm (+5 mm leikkuuvara)

Ilmoitustilaa voi varata seuraaviin jäsenlehtiin:

Aineistopäivä Ilmestymispäivä
1/2019 30.01.2019 27.02.2019
2/2019 14.03.2019 11.04.2019
3/2019 29.08.2019 27.09.2019
4/2019 13.11.2019 13.12.2019

Yhteistyöterveisin
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄRIYHDISTYS RY – FÖRENING FÖR TANDLäKARE VID HÄLSOVÅRDCENTRAL
RF
Päätoimittaja
HLL Tuija Raivio
tuija.raivio@fimnet.fi