www.tkhly.fi    
   
Kesäluentopäivät 7.-9.6.2017 Lahdessa  
   
 

Koulutustoiminta

Edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä (jäsenmaksu maksettava kuluvalta vuodelta). Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu alla olevan Ilmoittautumis–linkin kautta.

Käyttäjätunnus on etunimi sukunimi ja salasana on 5-numeroinen jäsennumerosi, jonka löydät jäsenlehdestä ja -laskusta (jäsennumerosi on viitenumeron viisi ensimmäistä numeroa!)

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja, kirjoita työnantajan laskutusosoite kohtaan MAKSAJA
.

Selvitä jäsennumerosi jäsenlaskusta tai viime vuoden Diasteemalehdestä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan: Käyttäjätunnus etunimi sukunimi esim testi tuomas salasan jäsennumero (12345 eli viisi numeroa)

Kurssimaksu on suoritettava ennen kurssin alkamista eräpäivään mennessä. Kurssiperuutus on tehtävä viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista peritään 40 € toimistokulujen peittämiseksi. Kurssilaskun eräpäivän jälkeen tulleista peruutuksista tai peruuttamatta ja käyttämättä jääneestä paikasta peritään koko kurssimaksu.


TKHLY KURSSIT


KEVÄT 2017

 

NISKA- JA KOMBIVEDOISTA                                          

Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
pe 28.4.2017 pe klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Kurssin tavoite on tutustua erityyppisten niskavetokojeiden valmistamiseen, käyttöön ja vaikutuksiin sekä antaa niskavetopotilaiden valintaan ja erotusdiagnostiikkaan liittyvää perustietoa.

Kurssin sisältö: Erilaiset niskavetotyypit, niskaveto hampaita siirtävänä kojeena, niskaveto ankkuroivana kojeena, niskaveto ortopedisena kojeena, kombiveto.

 

IKÄIHMISTEN SUUN HOITO – HAASTEITA JA KÄYTÄNNÖN RATKAISUMALLEJA                                                                                     
Luento- ja keskustelukurssi UUSI KURSSI
EHL, HLT Päivi Siukosaari
pe 28.4.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotel Arthur
Hinta: 190 € + ALV 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa käytännön valmiuksia arvioida ja hoitaa ikäihmisten suun terveyteen liittyviä ongelmia.

Kurssin sisältö: Tarkoituksenmukaisen hoitosuunnitelman tekeminen, vanhenemiseen liittyvät uudet haasteet, juurikarieksen hoito, parodontologisen hoidon mahdollisuudet, juurihoidon mahdollisuudet, kuivasuinen potilas.

 

KIRURGIAA TK-HAMMASLÄÄKÄREILLE                        

Luento- ja keskustelukurssi
EHL Mikko Pyysalo
Pe 19.5.2017 klo 9-16
Tampere-talo, Tampere HUOM! PAIKKA
Hinta: 190 €+ ALV 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Tavoitteena on päivittää tietoja ja antaa käytännön ohjeita arkipäivän suukirurgiaan.

Kurssin sisältö: Suu infektiofokuksena. Onko yleissairaiden potilaiden hammassaneerauksista hyötyä vai haittaa? Puuduttaminen, pienet suukirurgiset toimenpiteet, kipu ja sen lääkehoidon perusteet, suun limakalvosairaudet. Provokatiivinen luentopäivä, joka jättää monta avointa kysymystä. Kyseenalaistetaan yhdessä perustotuuksina pidettyjä asioita

 


SYKSY 2017

ONNISTUMISEN ELÄMYKSIÄ ARKIPÄIVÄN PROTETIIKKAAN HAMMASLÄÄKÄRIN JA –HAMMASTEKNIKON YHTEISTYÖLLÄ            
Luento- ja keskustelukurssi

EHt, HTM Hemmo Kurunmäki ja EHL Marika Liljeqvist
Pe 8.9.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 230 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa käytännön ohjeita arkipäivän proteettisiin hoitoihin hammaslääkärin ja teknikon näkökulmasta tarkasteltuna.

Kurssin sisältö: Potilaan proteettinen hoitosuunnitelma hammaslääkärin ja hammasteknikon näkökulmasta. Jäljennöstekniikat ja purennan määritys. Potilastapausten kautta tarkasteltuna: knopit ja niksit toimivan kokoproteesin, osaproteesin ja immediaattiproteesin valmistamiseksi sekä pohjauksessa.
Kurssilaisilla on mahdollisuus tuoda koulutukseen myös omia potilastapauksia (kipsimallit ja rtg-kuvat).

 

JOUSISTA JA BIOMEKANIIKASTA                
Luento-, keskustelu- ja työkurssi UUSI KURSSI
EHL Lea Tammelin
Pe 15.9.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Syventää tietoja erilaisten jousten rakenteesta, käytöstä, vaikutuksista, biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista
Kurssin sisältö: Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset, kulmahampaan siirtojouset, keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em. tapauksista on esitetty aiemmilla kursseilla.
Harjoitustyöt (1-2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016x.022 TMA-lankaa ja Anglen pihdit.

 

NYKYPÄIVÄN PARODONTOLOGIAA
Luento- ja keskustelukurssi UUSI KURSSI

EHL Anna-Mari Heikkinen ja HLT, EHL Päivi Mäntylä
pe 6.10.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 230 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa käytännön ohjeita parodontiitin hoitoon sekä syventää tietoja parodontologisesta problematiikasta.

Kurssin sisältö: parodontaalisairauksien patogeneesi, parodontaalisairauksien riskitekijät (mm. tupakkatuotteet), potilaan parodontologinen tutkiminen ja diagnoosin asettaminen, hampaiden ennusteet, parodontaalisairauksien ennaltaehkäisy (mm. tupakkavieroitus), perushoitoprotokolla sekä jatkohoidosta indikaatioineen (kirurgiaa), moniammatillinen yhteistyö.

 

JUURIHOITO TÄNÄ PÄIVÄNÄ                       
Luento- ja keskustelukurssi
EHL Tapio Nurmi
Pe 13.10.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 € + alv 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.
Kurssin tavoite:

Juurihoito on kokenut suuria kehitysaskelia, jopa mullistuksia viimeisen 20 vuoden aikana. Kurssin tarkoituksena on päivittää endodontinen ymmärrys ja tietämys 2000-luvulle.

Kurssin sisältö:
Nykypäivän koneita ja tekniikoita. Ultraääni, Ni-Ti, operaatiomikroskooppi, koneelliset avausjärjestelmät, uudet huuhteluaineet ja kanavatäyttötekniikat. Millaiseen lopputulokseen tänä päivänä todellisuudessa on mahdollisuus päästä.

KADONNUT KULMAHAMMAS

Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
Pe 20.10.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
hinta: 190 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Oppia löytämään varsinkin puhkeamaton yläkulmahammas ja antaa ohjeita hampaan siirtämiseksi hammaskaarelle
Kurssin sisältö: Kulmahampaan normaali ja poikkeava puhkeamistie, kulmahampaan paikantaminen, paljastutekniikoista, kojeistuksen suunnittelu, hoidon onnistumisista ja karikoista, viimeistelystä ja preventiosta

 

AIKUISTEN OIKOMISHOIDOSTA OSA II
Luento- ja keskustelukurssi UUSI KURSSI
EHL Lea Tammelin
Pe 8.12.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur

Hinta: 190 €+ ALV 0 %

Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite: Antaa vinkkejä aikuisortodontiaan. Esim. hankittujen ongelmien hoito: paron potilaat, preproteettinen hoito jne.
Kurssin sisältö: Esimerkkejä paron hoidoista, preproteettisesta ortodontiasta, AII1 ja AIII hoidoista ilman kirurgiaa, saksipurennoista jne. Lähinnä potilasesimerkkejä teorialla täydennettyinä. Osa potilasesimerkeistä on esitetty aikaisemmilla kursseilla.

 

   
 
Copyright © 2017 ::TKHLY:: Rights Reserved.