www.tkhly.fi    
   
Kesäluentopäivät 7.-9.6.2017 Lahdessa  
   
 

Koulutustoiminta

Edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä (jäsenmaksu maksettava kuluvalta vuodelta). Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu alla olevan Ilmoittautumis–linkin kautta.

Käyttäjätunnus on etunimi sukunimi ja salasana on 5-numeroinen jäsennumerosi, jonka löydät jäsenlehdestä ja -laskusta (jäsennumerosi on viitenumeron viisi ensimmäistä numeroa!)

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja, kirjoita työnantajan laskutusosoite kohtaan MAKSAJA
.

Selvitä jäsennumerosi jäsenlaskusta tai viime vuoden Diasteemalehdestä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan: Käyttäjätunnus etunimi sukunimi esim testi tuomas salasan jäsennumero (12345 eli viisi numeroa)

Kurssimaksu on suoritettava ennen kurssin alkamista eräpäivään mennessä. Kurssiperuutus on tehtävä viimeistään 3 viikkoa ennen kurssin alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista peritään 40 € toimistokulujen peittämiseksi. Kurssilaskun eräpäivän jälkeen tulleista peruutuksista tai peruuttamatta ja käyttämättä jääneestä paikasta peritään koko kurssimaksu.


TKHLY KURSSIT


SYKSY 2017

NYKYPÄIVÄN PARODONTOLOGIAA
Luento- ja keskustelukurssi UUSI KURSSI
HLT, EHL Anna Maria Heikkinen ja HLT, EHL Päivi Mäntylä
pe 6.10.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 230 €+ ALV 0 %
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:
Antaa käytännön ohjeita parodontiitin hoitoon sekä syventää tietoja
parodontologisesta problematiikasta.

Kurssin sisältö:
parodontaalisairauksien patogeneesi, parodontaalisairauksien
riskitekijät (mm. tupakkatuotteet), potilaan parodontologinen tutkiminen ja
diagnoosin asettaminen, hampaiden ennusteet, parodontaalisairauksien
ennaltaehkäisy (mm. tupakkavieroitus), perushoitoprotokolla sekä jatkohoidosta
indikaatioineen (kirurgiaa), moniammatillinen yhteistyö.

JUURIHOITO TÄNÄ PÄIVÄNÄ
Luento- ja keskustelukurssi MUUTTUNUT PÄIVÄMÄÄRÄ!
EHL Tapio Nurmi
Pe 3.11.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 € + alv 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:

Juurihoito on kokenut suuria kehitysaskelia, jopa mullistuksia viimeisen 20 vuoden
aikana. Kurssin tarkoituksena on päivittää endodontinen ymmärrys ja tietämys 2000-
luvulle.

Kurssin sisältö:
Nykypäivän koneita ja tekniikoita. Ultraääni, Ni-Ti, operaatiomikroskooppi, koneelliset
avausjärjestelmät, uudet huuhteluaineet ja kanavatäyttötekniikat. Millaiseen
lopputulokseen tänä päivänä todellisuudessa on mahdollisuus päästä.

KADONNUT KULMAHAMMAS
Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
Pe 20.10.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 €+ ALV 0 %
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:
Oppia löytämään varsinkin puhkeamaton yläkulmahammas ja antaa
ohjeita hampaan siirtämiseksi hammaskaarelle

Kurssin sisältö:
Kulmahampaan normaali ja poikkeava puhkeamistie, kulmahampaan
paikantaminen, paljastutekniikoista, kojeistuksen suunnittelu, hoidon onnistumisista
ja karikoista, viimeistelystä ja preventiosta

AIKUISTEN OIKOMISHOIDOSTA OSA II
Luento- ja keskustelukurssi UUSI KURSSI
EHL Lea Tammelin
Pe 8.12.2017 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 €+ ALV 0 %
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:
Antaa vinkkejä aikuisortodontiaan. Esim. hankittujen ongelmien
hoito: paron potilaat, preproteettinen hoito jne.

Kurssin sisältö:

Esimerkkejä paron hoidoista, preproteettisesta ortodontiasta, AII1 ja
AIII hoidoista ilman kirurgiaa, saksipurennoista jne. Lähinnä potilasesimerkkejä
teorialla täydennettyinä. Osa potilasesimerkeistä on esitetty aikaisemmilla kursseilla.KEVÄT 2018

JOUSISTA JA BIOMEKANIIKASTA
Luento-, keskustelu- ja työkurssi UUSINTAKURSSI
EHL Lea Tammelin
Pe 19.1.2018 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur
Hinta: 190 €+ ALV 0 %
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.

Kurssin tavoite:
Syventää tietoja erilaisten jousten rakenteesta, käytöstä,
vaikutuksista, biomekaniikasta ja ankkuroinnista / stabiloinnista

Kurssin sisältö:

Intruusio- ja ekstruusiojouset, bukkaalisiirtojouset, kulmahampaan
siirtojouset, keskiviivansiirtojouset. Teoriaa ja potilastapauksia. Joitakin em.
tapauksista on esitetty aiemmilla kursseilla.
Harjoitustyöt (1-2 tuntia): Jousien taivuttamista ja preaktivointia. Ota mukaan
kurssille yläleuan kipsimalli, jossa on kuutosrenkaat kolmoisputkin, .016x.022 TMA-
lankaa ja Anglen pihdit.

KIINTEÄT KOJEET I
Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
To 8.2.2018 klo 15-18 ja pe 9.2.2018 klo 9-16
Helsinki, Hotel Arthur
Hinta: 230 € + ALV 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 € toimistokuluja.
Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:
Antaa käytännön ohjeita kiinteillä kojeilla tehtäviin yksinkertaisiin
hoitoihin
Kurssin sisältö:
Perustietoa kiinnikkeistä ja kiinteän kojeen rakentamisen, nuoren
potilaan hoidon päälinjat, hammaskaaren tasoittamisesta, diasteemojen sulkemisesta,
aukkojen avaamisesta, hampaiden kiertämisestä

KIINTEÄT KOJEET II
Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
pe 20.4.2018 klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur,
Hinta: 190 €+ ALV 0%
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 €
toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:
Tavoitteena on syventää ja laajentaa hampaiden siirtojen teoriaa ja
antaa ohjeita käytännön työhön.

Kurssin sisältö:
Kulmahampaan siirto distaalisesti, aukkojen sulkeminen
poistohoidoissa, AII 2:n hoidon päälinjoista, yläetuhampaiden intruusiosta,
alaetuhampaiden intruusiosta.

AKTIVAATTORIHOIDOISTA
Luento- ja keskustelukurssi
EHL Lea Tammelin
pe 18.5.2018 pe klo 9-16
Helsinki, Hotelli Arthur,
Hinta: 190 €+ ALV 0 %
Jos lasku lähetetään suoraan työnantajalle, laskuun lisätään 15 €
toimistokuluja. Muutoin lasku lähetetään osallistujalle sähköpostitse.


Kurssin tavoite:

Kurssin tavoitteena on tutustua erityyppisiin aktivaattoreihin, niiden yhtäläisyyksiin ja
eroihin.

Kurssin sisältö:
Aktivaattorihoidon indikaatiot ja toteutus. Perinteinen aktivaattori muunnelmineen,
Van Beekin aktivaattori.

   
 
Copyright © 2017 ::TKHLY:: Rights Reserved.